Skip to main content

FİKRİNE SAĞLIK

Sağlık sektöründeki iş fikirlerini ve girişimcileri desteklemek için buradayız!

rare-tr-1.png
asegem
acudeham
biyotasarim
asuma
spm-tr.png
case

Hakkımızda

Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), sağlık ekosisteminin kalbinde yer alan bir üniversite olarak, sahip olduğu bilgi birikimi ve enerjisini sağlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimci ve işletmelere her düzeyde destek sağlamak için 12 Eylül 2022 tarihinde kurulmuştur.

ACU TEKMER'de Bulacaklarınız

 • Hem bilimsel, hem de sektörel bilgi birikimi
 • Dünya çapında benzeri olmayan network erişimi
 • Bilişimden biyoteknolojiye benzersiz bir altyapı
 • Sağlık ekosistemine uygun iş sistematiği

Teknoloji Geliştirme Merkezi; girişimcilere ve işletmelere mali kaynaklara erişim, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler sağlar.

tekmer-brain.png

TEKMER NEDİR?

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır.


Bu süreçler;

 • Ön inkübasyon, işletmesini kurmamış girişimcilere yönelik tek başına veya bir grup halinde eğitim, danışmanlık, mentörlük, proje fikri doğrulama ve iş geliştirme amacıyla verilen hizmetleri,
 • İnkübasyon, girişimci veya işletmelerin geliştirilmesi ve proje/iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlamak amacıyla sunulan eğitim, teknik danışmanlık, mentörlük, koçluk, ağlara erişim, yatırımcı bulma, işlik/çalışma alanı ve ortak kullanıma yönelik alan/makine/yazılım hizmetleri ile tanıtıma yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı programını,
 • İnkübasyon sonrası, inkübasyon sürecini tamamlamış/tamamlamak üzere olan işletmelere sunulan pazar stratejisi geliştirme, yönetim, büyüme stratejisi, fon bulma, ağlara erişim hizmetleri ile bu işletmeler tarafından ön inkübasyon/inkübasyon sürecindekilere sunulan tecrübe paylaşımı, mentörlük, koçluk, fon sağlama benzeri hizmetleri ve hızlandırıcı programlarını kapsar.

TEKMER; bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.
The right to use the names İŞGEM and TEKMER, KOSGEB tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınan İŞGEM ve TEKMER adı kullanım hakkı, Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunanlara verilir.

 

Vergi Teşvikleri ve İstisnalar

acibadem

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2028 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmaktadır. Ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

acibadem2

Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemeler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

acibadem3

Gelir Vergi Stopajı Teşviki

Desteklenecek Program alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri, aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Sağlık ekosisteminde fikir aşamasında olan girişimcilere ihtiyaçları olan temel altyapı ve eğitimler sağlanır.

Girişimcilere Sunulan Hizmetler:

 • Eğitim ve Seminerler
 • Mentorlük
 • Prototipleme Atölyesi ve Araştırma Laboratuvarlarına Erişim
 • Proje Fikri Doğrulama ve İş Geliştirme Amacıyla Verilen Hizmetler

Kuluçka aşamasında, çalışan bir prototipi olan ancak halen geliştirme ve ekip kurma aşamasındaki girişimcilere altyapılara erişim ve danışmanlık hizmeti sağlanır.

Girişimcilere Sunulan Hizmetler:

 • İşlik/Çalışma Alanı
 • Eğitim ve Seminerler
 • Mentorlük
 • Akademik ve Sektörel Danışmanlık
 • Prototipleme Atölyesi ve Araştırma Laboratuvarlarına Erişim
 • Acıbadem Sağlık Grubu Çalışma Ağlarına Erişim
 • Yatırımcı Bulma

Kuluçka aşamasını tamamlamış, şirket kurmuş ya da şirketini bir sonraki aşamaya taşımak isteyen işletmelere pazara erişim, ağlara erişim, yatırımcılara erişim konularında hizmetler sağlanır.

Girişimcilere Sunulan Hizmetler:

 • Pazar Stratejisi Geliştirme
 • Büyüme Stratejisi Geliştirme
 • Ağlara Erişim Hizmetleri
 • Mentorlük
 • Koçluk
 • Fon Sağlama
 • Hızlandırıcı Programları