Skip to main content

Hakkımızda

Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), sağlık ekosisteminin kalbinde yer alan bir üniversite olarak, sahip olduğu bilgi birikimini ve enerjisini sağlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimci ve işletmelere her türlü desteği sağlamak için 12 Eylül 2022 tarihinde kurulmuştur.

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER); girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetler ile birlikte bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci veya işletmelere yönelik hizmetler sunan yapılardır.

İŞGEM/TEKMER programı kapsamında desteklenen ve 5746 sayılı Kanun’un tanıdığı muafiyetlerinden yararlanılabilen bir teknoloji merkezidir.

hakkinda

Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) 1000m2 alan üzerine kurulmuş ve ekipteki kişi sayısına bağlı olmakla beraber 100 kişiye kadar çıkabilen kapasiteye sahip bir merkezdir. Merkezde girişimciler için açık ve kapalı ofis alanları, toplantı salonları, seminer salonu, mutfak (ortak kullanım alanı), Biyotasarım Merkezi bulunmaktadır. Biyotasarım Merkezi içerisinde, girişimcilerin kendi prototiplerini oluşturabilmeleri için 3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu tarayıcı, lazer kesici, drill press, iş istasyonu, temizlik istasyonu, elektronik ve mekanik malzemeler, kimyasal malzemeler bulunmaktadır.

Türkiye’de geliştirilen, altyapısı bilimsel bilgiye, özgünlüğe ve yenilikçi teknolojilere dayanan, Türkiye sağlık ekosistemini ve Türkiye sağlık girişimciliğini geleceğe taşıyacak her türlü teknolojinin, insan kaynağının ve girişimcinin yetiştirildiği öncü merkez olmayı hedeflemektedir.

Birlikte Ne Yapabiliriz?

  • Hem bilimsel hem de sektörel bilgi birikim
  • Dünya çapında benzeri olmayan networke erişim
  • Bilişimden biyoteknolojiye benzersiz bir altyapı
  • Sağlık ekosistemine uygun iş sistematiği