Skip to main content

Vergisel Yönden Teşvikleri ve İstisnalar

5746 sayılı Kanun’un tanıdığı teşvik ve istisnalar:
 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2028 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.
 • Gelir Vergi Stopajı Teşviki : Teknoloji merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;
  • Doktoralı veya Temel Bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
  • Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı,
  • Diğerleri için %80’i vergiden indirilir.
 • Sigorta Primi Desteği (İşveren Payı Desteği): Teknoloji merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si karşılanmaktadır
 • Damga Vergisi İstisnası: 5746 sayılı kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.
 • Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemeler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 • Temel Bilimler Desteği: Desteklenecek Program alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri, aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.